Augustus 2017

Watertank video’s

 

Geniet mee van het enthousiasme waarmee Getrude de wateropslag van Storm of Life laat zien!

Deze ondergrondse watertank is in gebruik sinds april 2017.

 

Video augustus 2017:

watertank-video-2

 

Video maart 2017:

watertank-video-1

Juli 2017

CLEAN WATER BETTER LIFE

 

CLEAN WATER BETTER LIFE, will be a community day that involve educaton on using clean water to the community . All community members are welcome!!!! We will also share about showing love to the vulnerable children by using the same water.

 

Water at storm of life has been of great help to the community members . It has not only help the children at the SOL school ,but it has been great help by reducing waterborne diseases which has been a problem in the community before. With this purified water,many members if the community do not have to walk for r alond distanceto search for water. This weekend we will have community week of” ,CLEAN WATER,BEATER LIFE”.

 

Maart 2017

Watertank bijna af

 

Onderstaand enkele foto’s van de watertank waarvan de bouwwerkzaamheden bijna afgerond zijn.

 

watertank-1  watertank-2

watertank-4  watertank-3

Maart 2017

Groente op de Groente-Farm

 

Onderstaand 2 foto’s van hoe de groente er nu bij staan op de Groente-Farm van Storm of Life.

Deze groente wordt gebruikt om de kinderen te voeden en om het project self-supporting (onafhankelijk) te maken.

 

farm-1  farm-2

Februari 2017

Nieuwe watertank op het ‘Storm of Life’ terrein

 

Water is een schaars goed in Afrika. De community rondom het ‘Storm of Life’ project was dan ook maar wat blij toen er enkele jaren geleden een watertank geplaatst werd op het ‘Storm of Life’ terrein.

 

Middels filters en UV-lampen uit Nederland wordt dit water gefilterd tot schoon drinkwater. Dit water wordt gebruikt voor de kinderen van ‘Storm of Life’ maar ook door de community. Zij kunnen het drinkwater voor een kleine vergoeding kopen.

Deze bron van inkomsten helpt ‘Storm of Life’ naar financiële onafhankelijkheid.

 

Omdat de huidige watertank van 5.000 liter te snel leeg raakt, wordt op het terrein van ‘Storm of Life’ hard gewerkt aan de bouw van een tweede watertank. Deze nieuwe tank wordt ondergronds aangebracht om diefstal en vandalisme te voorkomen. De tank zal een capaciteit van 10.000 liter krijgen.

 

put1

 

put2

Februari 2017

Goed nieuws voor de onderwijzers!

 

Dankzij steun van de Vincentiusvereniging uit Haarlem ontvangen de ‘Stom of Life’ onderwijzers een structurele loonsverhoging.

 

Het onderwijs op de kleuterschool wordt gegeven door drie zeer betrokken docenten. Door gebrek aan financiële middelen kregen zij slechts € 1,- per dag. Dit bedrag moest zo snel mogelijk omhoog, om ook hen een goed bestaansrecht te geven.

 

Namens de onderwijzers, Silas, Alice en Livia, heel hartelijk dank!

 

onderwijzers1 onderwijzers2

Januari 2017

~ B E D A N K T ~

 

Iedereen heel hartelijk bedankt voor het meedoen met de eindejaarsactie!!

Dankzij jullie konden de eerste uniformen en schoenen uitgedeeld worden en de kinderen zijn er super blij mee…

 

We hebben nog niet genoeg opgehaald om alle kinderen nieuwe schoenen en uniformen te geven,

dus meedoen kan nog steeds!

 

DOE MEE: http://www.stormoflife.com/evenementen/

 

solbedankt solbedankt2 solbedankt3

Januari 2017

NATO Charity Bazaar

 

Storm of Life doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de kinderen onderwijs krijgen. Maar een vervolgopleiding is in Kenia duur.
Zo is het idee ontstaan om aanvullend ICT lessen te gaan geven.

 

SOL-NL heeft daarom vorig jaar een projectplan ingediend bij de ‘Charity Bazaar’ van de NATO in Brussel. Dit plan werd goedgekeurd en begin deze week werd een cheque overhandigd aan Bart Kuijer en Marga Janus met het prachtige bedrag van €7.100!
Met dit geld zullen computers en verdere randapparatuur aangeschaft worden. Ook zal de leraar hiervan betaald worden.

 

Op deze manier vergroten we de kennis en dus de kansen voor de SOL kinderen.
Wat een fantastisch begin van 2017 voor de kinderen in Kenia!

 

img_9157 img_9169

img_9165 img_9174

November 2016

Het onderwijs op de kleuterschool wordt gegeven door drie zeer betrokken docenten.

 

IMG_4278

 

Door gebrek aan financiële middelen krijgen zij slechts € 1,- per dag. Dit bedrag zou zo snel mogelijk omhoog moeten om ook hen een goed bestaansrecht te geven.  Storm of Life Nederland is actief op zoek naar mogelijkheden dit zo snel mogelijk te veranderen.

Oktober 2016

Zoals bekend is water in Afrika een schaars goed. Zo ook in de community van SOL. Omdat de meeste mensen geen watervoorziening in hun huis/hutje hebben zoals wij, wordt het water uit de rivier gebruikt. Deze rivier ligt 2 km verderop.

 

Wij hebben vanaf deze rivier een buis onder de grond aan laten leggen. Middels een benzinepomp wordt de watertank, die op het SOL-terrein staat, volgepompt met rivierwater. Dit water wordt door filters en UV-lampen gereinigd zodat het gedronken kan worden. De community maakt hier voor een kleine vergoeding dankbaar gebruik van.

 

Door deze ontwikkelingen hebben wij nu de plannen om de huidige watervoorziening uit te breiden met een 10.000L tank. Wanneer er meer concrete feiten zijn zullen we u middels deze site op de hoogte houden.

September 2016

De (zomer)vakantie is alweer voorbij. Vandaag, 5-sept, is het de eerste schooldag. Voor de kinderen van SOL betekend dit dat ze naast gratis onderwijs, iedere dag een warme maaltijd krijgen.

 

sam_1996

 

De rijst, welke in juni geoogst is, hebben we 2,5 maand laten drogen. Nu de rijst droog is kan deze gewogen worden. De totale rijstoogst bedraagt 2.300 kg. Van deze rijst zal 450 kg apart gehouden worden ten behoeve van de maaltijden die uitgedeeld worden op school. De overige 1.850 kg zal op de lokale markt worden verkocht. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden om de rijst-overheadkosten (zoals rijstzaad, onderhoud, etc.) te kunnen betalen voor het komende jaar. Het overige geld zal ten goede komen voor SOL.

Augustus 2016

De kinderen hebben erg goed hun best gedaan in het afgelopen schooljaar. Deze maand sluiten de scholen voor de (zomer)vakantie. De kinderen en leerkrachten zijn u erg dankbaar voor de steun die zij ontvangen vanuit Nederland.

 

sam_2036

 

Verder is het sanitaire gebouw is klaar voor gebruik. Het hebben van water is, ondanks dat dit noodzakelijk is voor het dagelijkse leven, een luxe t.o.v. voorheen.

Juni 2016

Deze maand is de rijst rijp genoeg om te oogsten. Het was een drukte van belang.

Ook de vogels zijn blij met de oogst.

 

sam_2192 sam_2141sam_2198 sam_2201

Mei 2016

Deze maand hebben we de rijst gezaaid. De rijstoogst gebruiken we voor onze SOL-kinderen en voor, zoals we dit noemen, IGA (Income Generating Activities). Middels het geld dat gegenereerd wordt met de verkoop van deze rijst kunnen we de school ondersteunen. Dit is natuurlijk niet voldoende. Daarom hebben we ook uw hulp zo hard nodig!

 

De jongen op de foto houd nauwlettend de omgeving in de gaten om te voorkomen dat de vogels de gezaaide rijst gaan opeten.

 

sam_2092

 

Zoals te zien op onderstaande foto’s gaan de vorderingen gestaagd betreffende het sanitaire gebouw. De kinderen verheugen zich nu al op het toekomstige gebruik hiervan.

 

sam_2122

August 2015

 

 

The third class room is finished and ready to use!

bouw derde klaslokaal storm of life

Augustus 2015

Het 3e  klaslokaal is afgebouwd en klaar voor gebruik!
bouw derde klaslokaal storm of life

June 2015

Bad news!! By heavy rains the Millet at the rice field is destroyed.
We have decided to leave the field empty until later this year to start the Rice again.

Juni 2015

Slecht nieuws!! Door hevige regens is de Millet teelt op het rijstveld mislukt.
We hebben besloten het veld nu tot het najaar braak te laten liggen om weer rijst op te telen.

April 2015

The Rice field is empty in the next 8 months.
From the water board the field gets only water for 4 months to grow the rice.
Now in the period in between, we will produce Millet, a local vegetable.

April 2015

Het rijstveld ligt de komende 8 maanden leeg.
Het veld krijgt van de watercommissie 4 maanden water voor de teelt van rijst.
Nu in de tussenliggende periode gaan we Millet, een lokale groente telen.