Oktober 2016

Zoals bekend is water in Afrika een schaars goed. Zo ook in de community van SOL. Omdat de meeste mensen geen watervoorziening in hun huis/hutje hebben zoals wij, wordt het water uit de rivier gebruikt. Deze rivier ligt 2 km verderop.

 

Wij hebben vanaf deze rivier een buis onder de grond aan laten leggen. Middels een benzinepomp wordt de watertank, die op het SOL-terrein staat, volgepompt met rivierwater. Dit water wordt door filters en UV-lampen gereinigd zodat het gedronken kan worden. De community maakt hier voor een kleine vergoeding dankbaar gebruik van.

 

Door deze ontwikkelingen hebben wij nu de plannen om de huidige watervoorziening uit te breiden met een 10.000L tank. Wanneer er meer concrete feiten zijn zullen we u middels deze site op de hoogte houden.

September 2016

De (zomer)vakantie is alweer voorbij. Vandaag, 5-sept, is het de eerste schooldag. Voor de kinderen van SOL betekend dit dat ze naast gratis onderwijs, iedere dag een warme maaltijd krijgen.

 

sam_1996

 

De rijst, welke in juni geoogst is, hebben we 2,5 maand laten drogen. Nu de rijst droog is kan deze gewogen worden. De totale rijstoogst bedraagt 2.300 kg. Van deze rijst zal 450 kg apart gehouden worden ten behoeve van de maaltijden die uitgedeeld worden op school. De overige 1.850 kg zal op de lokale markt worden verkocht. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden om de rijst-overheadkosten (zoals rijstzaad, onderhoud, etc.) te kunnen betalen voor het komende jaar. Het overige geld zal ten goede komen voor SOL.

Augustus 2016

De kinderen hebben erg goed hun best gedaan in het afgelopen schooljaar. Deze maand sluiten de scholen voor de (zomer)vakantie. De kinderen en leerkrachten zijn u erg dankbaar voor de steun die zij ontvangen vanuit Nederland.

 

sam_2036

 

Verder is het sanitaire gebouw is klaar voor gebruik. Het hebben van water is, ondanks dat dit noodzakelijk is voor het dagelijkse leven, een luxe t.o.v. voorheen.

Juni 2016

Deze maand is de rijst rijp genoeg om te oogsten. Het was een drukte van belang.

Ook de vogels zijn blij met de oogst.

 

sam_2192 sam_2141sam_2198 sam_2201

Mei 2016

Deze maand hebben we de rijst gezaaid. De rijstoogst gebruiken we voor onze SOL-kinderen en voor, zoals we dit noemen, IGA (Income Generating Activities). Middels het geld dat gegenereerd wordt met de verkoop van deze rijst kunnen we de school ondersteunen. Dit is natuurlijk niet voldoende. Daarom hebben we ook uw hulp zo hard nodig!

 

De jongen op de foto houd nauwlettend de omgeving in de gaten om te voorkomen dat de vogels de gezaaide rijst gaan opeten.

 

sam_2092

 

Zoals te zien op onderstaande foto’s gaan de vorderingen gestaagd betreffende het sanitaire gebouw. De kinderen verheugen zich nu al op het toekomstige gebruik hiervan.

 

sam_2122

August 2015

 

 

The third class room is finished and ready to use!

bouw derde klaslokaal storm of life

Augustus 2015

Het 3e  klaslokaal is afgebouwd en klaar voor gebruik!
bouw derde klaslokaal storm of life

June 2015

Bad news!! By heavy rains the Millet at the rice field is destroyed.
We have decided to leave the field empty until later this year to start the Rice again.

Juni 2015

Slecht nieuws!! Door hevige regens is de Millet teelt op het rijstveld mislukt.
We hebben besloten het veld nu tot het najaar braak te laten liggen om weer rijst op te telen.

April 2015

The Rice field is empty in the next 8 months.
From the water board the field gets only water for 4 months to grow the rice.
Now in the period in between, we will produce Millet, a local vegetable.

April 2015

Het rijstveld ligt de komende 8 maanden leeg.
Het veld krijgt van de watercommissie 4 maanden water voor de teelt van rijst.
Nu in de tussenliggende periode gaan we Millet, een lokale groente telen.

March 2015

Good news! The rice field had a harvest of 2.600 kgs!
25% will be used for own consumption. 75% will be sold at the market to finance the costs for exploring the field next time.

Maart 2015

Goed nieuws!! De oogst van het rijstveld was 2.600 kg!!
25% gaat voor eigen consumptie gebruikt worden en 75% wordt op de markt verkocht waarmee de exploitatiekosten voor de volgende teelt gefinancierd kunnen worden.

 

8 December 2013

GEEF ZE DE VIJF! is de actie die voor de Kerst georganiseerd wordt om financiële steun te krijgen voor de verdere bouw van de klaslokalen.
Via facebook is de oproep geplaatst en via facebook en deze nieuwspagina houden we u op de hoogte van de voortgang.

GEEF ZE DE VIJF!
 
In het Storm of Life project in Kenia is het gebouwtje met 2 klaslokalen ingestort. Wij roepen iedereen op om voor Kerst mee te doen met de actie “GEEF ZE DE VIJF!”stort € 5,- op rek.nr. 458388602 tnv Stichting Storm of Life. Met 700 stortingen van € 5,- kunnen we een nieuw, degelijk klaslokaal bouwen! Nodig al je vrienden uit om deel te nemen aan dit evenement, zodat velen dit zullen lezen en hopelijk velen de weeskinderen in Storm of Life “de vijf geven”. Vind de facebookpagina Storm of Life leuk om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te kunnen houden over dit evenement! Voor meer info bezoek onze website